Bảng báo giá nắp bể nước Việt Anh

 

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ  NẮP BỂ NƯỚC VIỆT ANH THÁNG 6 NĂM 2023

Lưu ý:

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT +  công lắp đặt

* Đơn giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2023 cho đến khi có thông báo mới.

 

STT Kích thước Mô tả sản phẩm Giá bán lẻ Giá thị trường Tiết kiệm (%)
1 KT 400 x 400 Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách            1.400.000            1.900.000                       25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách            1.500.000            2.000.000                       24
2 KT 500 x 500 Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách            1.600.000            2.100.000                       25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách            1.700.000            2.300.000                       25
3 KT 600 x 600 Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách            1.800.000            2.400.000                       24
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách            2.000.000            2.700.000                       25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 2cm. Bắt vít            2.400.000            3.200.000                       24
4 KT 700 x 700 Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách            2.200.000            2.900.000                       25
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách            2.300.000            3.000.000                       24
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít            3.000.000            4.000.000                       25
5 KT 800 x 800 Nắp bể không gioăng lát gạch – quai xách            2.300.000            3.000.000                       24
Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách            2.400.000            3.200.000                       25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít            3.400.000            4.500.000                       24
6 KT 900 x 900 Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách                2.800.000                3.700.000                              25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít                3.800.000                5.000.000                              24
7 KT 1000 x 1000 Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách                3.300.000                4.400.000                              25
Nắp bể có gioăng cao su lát đá 3cm-4cm. Bắt vít                4.400.000                5.800.000                              24
8 KT 600 x 1200 Nắp bể có gioăng cao su lát gạch – quai xách                3.200.000                4.200.000                              24

 

Bồn bề inox Việt Anh
Bồn bề inox Việt Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bồn bể inox Việt Anh
Bồn bể inox Việt Anh