Quá trình phát triển

Kim khí Việt Anh - Cán bộ công nhân viên
Kim khí Việt Anh – Cán bộ công nhân viên
2023
  •  Trải qua 10 năm đổi mới và phát triển, Kim khí Việt Anh đang khẳng định vị thế là Nhà sản xuất các sản phẩm Inox dân dụng và công nghiệp hàng đầu Việt Nam.
  • Công ty Bồn Bể inox Việt Anh đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Bộ Y Tế
2019
  • Năm 2019, Việt Anh đã tạo ra một bước tiến đại nhảy vọt khi mở thêm xưởng.
2013

Thành lập với tên Công ty TNHH Kim khí Việt Anh theo Giấy phép TLDN ngày 30/07/2013của UBND thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ 6.800.000.000 đồng.