CHI NHÁNH

Công ty Việt Anh Cơ Sở 1

.
Địa chỉ : KCN Duyên Thái – Xã Duyên Thái – H. Thường Tín – Hà Nội
Điện thoại : 0243.2006 095
Di động : 0973 462 975
Email : sakurana135@gmail.com

CHI NHÁNH 2

Công ty Việt Anh Cơ Sở 2

Địa chỉ : Văn Giáp – Xã Văn Bình – H. Thường Tín – Hà Nội
Điện thoại: 0243.6425 602
Di dộng: 0973 462 975
Email: sakurana135@gmail.com