Các giải thưởng

Top 10 Thương Hiệu Vì Môi Trường

Năm 2019

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Năm 2019

Huân chương Lao động Hạng Hai

Năm 2018

Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2018

Thương hiệu Quốc gia

Năm 2018

Top 10 Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Năm 2018